Toissijainen koulupaikkahakemus 2.–5. luokille lv. 2021–2022



Tällä lomakkeella haetaan toissijaista koulupaikkaa Riihimäen perusopetuksen 2.–5. luokille lv. 2021–2022.

Hakiessanne montessoriopetukseen voitte "lisätietoja" kohtaan merkitä toisen toissijaisen vaihtoehdon, jos montessoriopetus ei toteudu ja haluaisitte hakeutua muuhun toissijaiseen koulupaikkaan.

Lisätietoja lähikoulupaikastanne saatte tarvittaessa koulun rehtorilta tai perusopetuksen hallinnon palvelusihteeriltä p. 040 330 4456.


Oppilaan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Äidinkieli
Kotikunta
Kansallisuus
Suomeen muuttaneen lapsen maahantulovuosi
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Uusi kotiosoite ?
Mistä alkaen ?
Paikka johon haetaan ?
Luokka mille haetaan
Muuttaa toiselta paikkakunnalta
Paikkakunta ja koulu, mistä muutetaan
Osallistuu opetukseen alkaen ?
Uskonnollinen yhdyskunta
Osallistuminen katsomusaineeseen ?
Mikäli oppilas osallistuu koulun järjestämän opetuksen tai ohjatun toiminnan sijasta oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen, tulee huoltajan toimittaa koululle selvitys oppilaan jäsenyydestä asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseen. Tällöin oppilaan saaman kouluopetuksen määrä voi alittaa säädetyn opetuksen kokonaistuntimäärän (Perusopetusasetus 5 §).

Lisätiedot

Onko perheessä muita koulu- tai esiopetusikäisiä lapsia? Kyllä
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lisätietoja:

1. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

2. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

Tietojen lähetys:

Haluan että minulle lähetetään sähköpostitse tieto, kun ilmoitus on vastaanotettu ?
Sähköpostiosoite ?