Hakemus toissijaiseen esiopetuspaikkaan lv. 2021 - 2022Toissijainen haku. Tällä lomakkeella haette muutosta lapsellenne osoitettuun esiopetuspaikkaan lukuvuodelle 2021 - 2022. Toissijaisesta hakemuksestanne huolimatta esiopetuksen järjestäjä voi joutua osoittamaan lapselle muun kuin toissijaisen hakemuksen mukaisen esiopetuspaikan.

Lisätiedot varhaiskasvatuspäälliköltä Marjut Heleniukselta puh. 050 538 7701.


Oppilaan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Äidinkieli
Kotikunta
Kansallisuus
Suomeen muuttaneen lapsen maahantulovuosi
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Uusi kotiosoite ?
Mistä alkaen ?
Paikka johon haetaan ?
Muuttaa toiselta paikkakunnalta
Paikkakunta ja esiopetuspaikka, mistä muutetaan
Osallistuu opetukseen alkaen ?
Uskonnollinen yhdyskunta

Lisätiedot

Onko perheessä muita koulu- tai esiopetusikäisiä lapsia? Kyllä
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lisätietoja:

1. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

2. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

Tietojen lähetys:

Haluan että minulle lähetetään sähköpostitse tieto, kun ilmoitus on vastaanotettu ?
Sähköpostiosoite ?
Olen lukenut ohjeen esiopetuksen lisäksi annettavasta päivähoidosta