Ensimmäisen luokan koulupaikan vastaanoton vahvistaminen lv. 2021-2022Tällä lomakkeella vahvistatte ottavanne vastaan lapsellenne osoitetun 1. luokan koulupaikan elokuusta 2021 alkaen. Koulupaikka on vahvistettava ajalla 19.2.–7.3.2021.

Kun huoltajan henkilötunnus syötetään ilmoittautumislomakkeeseen, voidaan ilmoittautumisen yhteydessä tarkistaa henkilötunnuksen perusteella, onko huoltaja jo ennestään lisätty järjestelmään.

Oppilaan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Äidinkieli
Kotikunta
Kansallisuus
Suomeen muuttaneen lapsen maahantulovuosi
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Uusi kotiosoite ?
Mistä alkaen ?
Paikka johon haetaan ?
Luokka mille haetaan
Muuttaa toiselta paikkakunnalta
Paikkakunta ja koulu, mistä muutetaan
Osallistuu opetukseen alkaen ?
Uskonnollinen yhdyskunta
Osallistuminen katsomusaineeseen ?
Mikäli oppilas osallistuu koulun järjestämän opetuksen tai ohjatun toiminnan sijasta oman uskonnollisen yhdyskuntansa antamaan opetukseen, tulee huoltajan toimittaa koululle selvitys oppilaan jäsenyydestä asianomaisessa uskonnollisessa yhdyskunnassa ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen opetukseen. Tällöin oppilaan saaman kouluopetuksen määrä voi alittaa säädetyn opetuksen kokonaistuntimäärän (Perusopetusasetus 5 §).

Lisätiedot

Onko perheessä muita koulu- tai esiopetusikäisiä lapsia? Kyllä
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lisätietoja:

1. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

2. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

Tietojen lähetys:

Haluan että minulle lähetetään sähköpostitse tieto, kun ilmoitus on vastaanotettu ?
Sähköpostiosoite ?