Esiopetuksen hakemus toimintavuonna 2021 - 2022

Tällä lomakkeella ilmoitatte lapsenne esiopetukseen, jos olette muuttamassa paikkakunnalle tai haluatte vaihtaa lapsenne esiopetuspaikkaa kesken toimintavuoden.

Jos haette lapsellenne myös esikouluikäisen päivähoitopaikkaa, mainitkaa asiasta Lisätietoja kohdassa. Tämän lisäksi täyttäkää päivähoitohakemus kaupungin nettisivuilla joko sähköisenä tai toimittakaa paperinen hakemus varhaiskasvatustoimistoon.

Lisätietoja saa varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Heleniukselta puh. 050 538 7701

Oppilaan tiedot

Sukunimi
Etunimet
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Äidinkieli
Kotikunta
Kansallisuus
Suomeen muuttaneen lapsen maahantulovuosi
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Uusi kotiosoite ?
Mistä alkaen ?
Paikka johon haetaan ?
Muuttaa toiselta paikkakunnalta
Paikkakunta ja esiopetuspaikka, mistä muutetaan
Osallistuu opetukseen alkaen ?
Uskonnollinen yhdyskunta

Lisätiedot

Onko perheessä muita koulu- tai esiopetusikäisiä lapsia? Kyllä
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lapsen nimi:
Missä koulussa?
Lisätietoja:

1. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

2. Huoltajan tiedot

Sukunimi
Kutsumanimi
Henkilötunnus ?
Kotiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Matkapuhelinnumero ?
Sähköpostiosoite
Huoltaja
Huoltajuussuhde

Tietojen lähetys:

Haluan että minulle lähetetään sähköpostitse tieto, kun ilmoitus on vastaanotettu ?
Sähköpostiosoite ?
Olen lukenut ohjeen esiopetuksen lisäksi annettavasta päivähoidosta